TOSS Online Registration
Contact Us
Send

Prof.Dr.Orhan ERSEK (1939-1988)’in Anısına

Değerli Meslektaşlarım

Anabilim Dalımız, 2009 yılında kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutlama nedeniyle düzenlemeye başladığı, yılda bir- iki kez gerçekleştirdiği ve günümüzde devam ettirdiği Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’ nın onikincisini 28-29 Mart 2019 tarihlerinde “ Obezite ve Metabolik Cerrahide Revizyonel Cerrahi Teknikler” konusunda gerçekleştirecektir.

İki bölüm olarak yapılacak toplantının ilk günü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr.Tarık Minkari Amfisinde verilecek konferansların yanı sıra, ameliyathaneden naklen-canlı yayınla Revizyonel Cerrahi Tekniklerin uygulanacağı ameliyatlar yapılacak, interaktif tartışma olanağı sağlanacaktır. İkinci gün ise İstanbul-Ümraniye’deki Medtronic İnovosyon Merkezi (MIC İstanbul)’nde kuramsal ve uygulamalı olarak domuzlarda Obezite ve Metabolik Cerrahide temel ve güncel tekniklerin yapılması şeklinde Türk Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS: Turkish Obesity Surgery Society)’nin yapacağı bir kursla “ 2019 TOSS Masterclass Hayvan Laboratuvarı Kursu ” şeklinde küçük gruplarla gerçekleştirilecektir.

Obezite ve Metabolik Cerrahide Revizyonel Cerrahi Teknikler konulu Uluslararası katılımlı toplantımıza gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılmak üzere yurt dışından Yunanistan ve Portekiz’den misafir meslektaşlarımızla ülkemizden değerli, konusunda yetkin meslektaşlarımız şeref vereceklerdir. Konuya ilgi duyan katılımcı meslektaşlarımız için toplantının faydalı olacağı kanısındayız.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr.Tarık Minkari Amfisinde yapılacak Uluslararası katılımlı bu toplantıya gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılacak tüm meslektaşlarımıza Anabilim Dalımız adına teşekkür ederim. Toplantının düzenlenmesinde Türk Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS: Turkish Obesity Surgery Society)’nin eğitime yaptığı koşulsuz katkı anlamlı olmuştur. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Mustafa Taşkın’a ve Yönetim Kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon (TTB-STE/SMG)- Kredilendirme Kurulu tarafından toplam 14 TTB-STE/SMG kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Toplantının ana hedefleri, genel cerrahi uzmanlık eğitimi ve sonrasında hem sürekli cerrahi eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlaması, hem de mesleki birlikteliğin gerçekleştirilmesidir.

Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur: “Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”.

Bu toplantı Anabilim Dalımızın Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Orhan Ersek (1939-1988)’in anısına adanmıştır. Hepimizi derin üzüntüye gark eden Hocamızın obeziteyle ilişkili erken ve ani kaybı, birlikte çalıştı uzmanlardan olan Prof.Dr.Mustafa Taşkın’ın Obezite ve Metabolik Cerrahi konusuna eğilerek yurt dışına gitmesini ve Ülkemizde bu konunun önünün açılmasını sağlamıştır. Hocamızı saygıyla anıyoruz.

Bu vesileyle Anabilim Dalımızın Kuruluşumuzun 110.Yıldönümünde bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtir, Toplantının başarılı geçmesini temenni ederim.

Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları Başkanı

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

 
Mustafa TAŞKIN
 
Mustafa ŞAHİN
A. Kağan ZENGİN
Halit Eren TAŞKIN
Belgin Süsleyici DUMAN
Mehmet Fatih AVŞAR
Mehmet GÖRGÜN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Cüneyt KIRKIL
Hüseyin YILMAZ
Asım CİNGİ
 
Ramazan ERYILMAZ
Erhan AYGEN
 

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

 
Recep ÖZGÜLTEKİN
Nurullah BÜLBÜLLER
 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

 
Selen SOYLU
Veysel NUMAN
 
Name and Headquarters of the Association
Article 1 - Name of the Association: "Obesity Surgery Association of (Bariatric Surgery)".

The headquarters is in Istanbul. It does not have a branch.
The Purpose of the Association and Study Subjects and Forms that will be Sustained
To Achieve This Purpose

Article 2- To put the principles of surgical applications in the treatment of obesity and morbid obesity (Clinical Obesity); To "provide" illuminating and educational information to Turkish Medical Doctors, Turkish Surgeons and all other health professionals about the medical treatment of the surgeon that is accepted and approved by the International Medical Doctors and Surgeons in Morbid Obesity treatment, to organize related medical activities and organizations, to make informative publications and activities for Turkish public to maintain the public health, to make public awareness of the health problems that arise due to Morbid obesity, to try to spread the consciousness of clinical treatment of Morbid Obesity to both the patient and the health institution, to carry out activities in order to medically prove to Turkish Medicine Authorities and Turkish public that due to the epidemiology of Morbid obesity,  the aesthetic treatment is out of the question and that since obesity treatment is a therapeutic medical treatment , cosmetic surgery is different; to transfer the etymology of bariatric and bariatric surgeries to all Turkish Health Organizations and to the public, to carry out studies that will reveal the health and economic losses and serious risks caused by the increase in the rate of obesity in the population of the country, to hold a consultation with all units related to health about the correct nourishment information rather than diets that are medically invalid and bad for health and that bad nutrition habits lead to fatness.
 
 
 
Study Subjects and Forms to be sustained in the Association
1. To cooperate with Surgeons especially in relation to Bariatric Surgery,
2. To support clinical and experimental studies of surgeons, specialists, medical doctors related to morbid obesity,
3. To organize scientific researches, studies, seminars, conferences, congresses, courses and open sessions,
4. Publishing scientific journals, books and the like, distributing them,
5. To cooperate with foreign associations established for the same purpose,
6. To create institutions to deal with obesity and obesity related diseases,
7. To provide a healthy working environment for the purpose of accomplishing the purpose, to provide all kinds of technical tools and restorers, fixtures and stationery materials,
8. To carry out aid collection activities provided that necessary permissions are obtained and to accept donations from domestic and foreign countries,
9. To purchase, sell, rent, lease and install the same rights on the immovable properties, which are needed for the activities of the association,
10. Establishing foundations, establishing a federation or participating in an established federation if it is deemed necessary for the realization of the purpose, establishing the facilities that the associations can take with the necessary permission,
11. To carry out joint projects with public institutions and organizations in the fields of their duties, without prejudice to the provisions of the Law No. 5072 on Associations and Foundations of Public Associations and Organizations,
12. To open a representative office in order to carry out the activities of the association in places where it is deemed necessary,
13. To create platforms to realize a common purpose with other associations or foundations, trade unions and similar non-governmental organizations in areas that are relevant to the purpose of the association and which are not prohibited by law.
Membership About and Membership Process
Article 3 - Any physician who possesses an ability to act and who accepts to work in this direction by adopting the purposes and principles of the association has the right to become a member of this association.
Membership application to be made in writing to the president of the association shall be made in the form of acceptance or rejection of membership within maximum thirty days of the board of directors of the association and the result shall be communicated to the applicant in writing. The member accepted for the application is registered in the book which will be kept for this purpose.
 
 

A- Active Member:
Physicians and specialist doctors working in surgical medicine related to obesity can be active members.
B- Senior Active Member:
I - Active members who are successful as members of the association, who have completed 10 years
II- Obesity-related studies are awarded by the General Assembly.
C- Honorary Member:
It is valuable Turkish physicians and intellectuals who have contributed materially and spiritually to their association studies. These members can participate in general assembly meetings but cannot vote. Honorary members can pay if they want.
Association members have equal rights. Every member has the right to participate in the organization activities and management.
Exiting membership
Article 4 - Each member has the right to leave the association, in writing, to notify.
The exit procedures reached by the board of directors for the resignation petition administration are deemed to have been completed. The departure from membership does not end the accumulated debts of associates.
Terminating Membership
Article 5 - Conditions requiring termination of the association membership.
1. Being in contradiction to the charter of the association,
2. To avoid the assigned tasks permanently,
3. Not to pay the membership fee within six months despite written warnings,
4. Failure to comply with the decisions made by the bodies of the Association.
5. Having lost membership conditions
If any of the above conditions is found, it is removed from the membership by decision of the board of directors.
The members of the association are entitled to appeal to the general assembly by arguing that there is no justifiable reason for this decision to withdraw. The general assembly makes a final decision on the removal from membership.
Members who are removed or removed from the association are deleted from the member registry and cannot claim rights to the association property.
 Association Bodies
Article 6- The bodies of association are shown below.
1. General Assembly
2. Board of directors
3. Inspection board
Organization Form of the General Assembly of the Association, Meeting Time, Call and Meeting Procedure
Article 7- The General Assembly is the most authoritative decision-making body of the Association; it consists of founding members, active members and senior active members. General assembly meetings are held every 2 years in December. The board of directors shall arrange a list of members to attend the general assembly according to the association's charter. The date, time, place and agenda of the meeting shall be declared at least 15 days in advance and declared to a local newspaper. In addition, an invitation (written or electronic mail) is sent to all members at least 15 days before the General Assembly meeting is announced. General Meeting; At the day, hour and place declared and notified to the local property owner. The General Assembly convenes extraordinarily at times when the Board of Directors deems it necessary or upon written request of 1/5 of the Association members.
The general assembly is called by the board of directors.
 
If the board does not call for the general assembly meeting; Upon the application of one of the members, the peace judge appoints three members to convene the general assembly.
If the meeting is adjourned for any reason other than the reason for the failure to hold the majority, it shall be communicated to the members in accordance with the call procedure for the first meeting, including the reasons for the withdrawal. It is mandatory that the second meeting be held within six months at the latest from the date of withdrawal. The members are recalled to the second meeting according to the principles stated in the first paragraph.
The General Assembly meeting cannot be restored more than once.
If the board does not call for the general assembly meeting; Upon the application of one of the members, the peace judge appoints three members to convene the general assembly.
If the meeting is adjourned for any reason other than the reason for the failure to hold the majority, it shall be communicated to the members in accordance with the call procedure for the first meeting, including the reasons for the withdrawal. It is mandatory that the second meeting be held within six months at the latest from the date of withdrawal. The members are recalled to the second meeting according to the principles stated in the first paragraph.
The General Assembly meeting cannot be restored more than once.

The administration of the meeting and the provision of security belong to the chairperson. Only the items in the agenda are discussed at the General Assembly meeting. However, it is obligatory for the members who are present at the meeting to put on the agenda items which are requested to be discussed by 1/10 of the members. The General Assembly is concluded by negotiating the issues on the agenda and by making a decision. Each member has one vote in the general assembly; The member must use the play personally.
The issues discussed in the meeting and the decisions taken are written in a paper and signed by the chairman and the secretary. At the end of the meeting, the minutes and other documents are delivered to the chairman of the board of directors. The chairman of the board is responsible for maintaining these documents and delivering them to the newly elected board of directors within seven days.
 
Voting and Decision Making Procedures and Shapes of the General Assembly
Article 8- In the general assembly, the elections of the members of the board of directors and the board of auditors shall be openly voted by secret ballot and the other decisions shall be open unless otherwise decided. Secret votes are those days when the papers sealed by the president of the meeting or the ballot papers are cast by a member after being made by a member and cast into a hollow vessel and cast open after voting.
In open voting, the method specified by the president of the general assembly shall be applied.
Decision of the general assembly is taken by the absolute majority of the members attending the meeting. As a matter of fact, the amendment of the charter and the termination decision can only be taken by a two-thirds majority of the members attending the meeting.
Duties and Authorities of the General Assembly
Article 9- The following matters shall be discussed and settled in the General Assembly.
1. The board of directors, the supervisory board and the discipline boards are elected.
2. The amendment of the association charter,
3. Discussion of the reports of the management and audit committee,
4. Acceptance of the budget prepared by the board of directors,
5. Authorization of the board of directors to purchase necessary immovable properties in the Association or sell existing immovable properties.
6. Authorization of the board of directors to participate in international scientific activities of the association, as a member of similar scientific institutions abroad, or to separate from them,
7. Termination of association: In accordance with the law of associations numbered 5253, the general assembly shall issue the articles of association, and in that case the articles of association shall be transferred to the treasury,
8. To fulfill other duties stated in the law and in the charter of the association,
9. Disciplinary Committee,
The general assembly consists of 5 members with secret ballot among founding members, active members and senior active members. Disagreements between the members; The board investigates the members' complaints and makes a proposal for removal from the board of directors. Removal from membership is delegated to the first general assembly.
10. Amendment of the constitutional constitution,
In order to change the main constitution of the association, at least 1/5 of the board and its members require a request. The board of directors shall convene an extraordinary meeting of the general assembly to discuss the matter within a month at the latest, and the final decision shall be taken by the general assembly.
11. Performing other duties stated in the legislation to be made in the general assembly,
The general assembly, as the most authoritative organ of the association, sees the works not given to the other body of the assembly and uses the authorities.
The general assembly audits the other bodies of the assembly and can take them at any time for justifiable reasons.
Functions, Duties and Authorities of the Board of Directors
Article 10- The Board of Directors,
The board consists of 7 Executive and 5 substitute members.
1. The President shall be elected by secret ballot among the founding members or senior active members by the general assembly. Essence in selection; The general assembly is to receive one more vote than the number of residents.
2. The President of the Association shall represent the Association. The board calls the meeting. Chairman of the Board of Directors, managing the company and dealing with financial affairs.
3. Members of the board of directors shall be elected by secret ballot by the general assembly. Old board members may be re-elected.
4. President of the Association; A Vice Chairman, a Secretary General and a Treasurer candidate are elected to the Board of Directors for the approval of the Board of Directors at the first meeting of the Board of Directors. If the board approves, the election will be completed.
5. Vice-President; He shall attend the meetings of the board of directors as president and shall chair the meetings of the board of directors in the absence of the president.
6. General Secretary-
a. Manages all correspondence of the association,
b. Organizes;
I. Decision record
ii. Member's registry and
iii. Arranges incoming and outgoing files belonging to the association.
c. prepares the meeting agenda with the president,
d. determines the number and names of the participating members to the meeting and keeps them in the meeting file.
e. cooperates with the editorial body of the association’s publication.
7. Treasurer,
a. keeps the income and expense notebook and arranges the necessary documents,
b. Keeps budget, final account and balance sheet,
c. Provides information on the financial status of the association at board meetings
D. Together with the president of the association, receives necessary movable and immovable equipment.
Duties and Authorities of the Board of Directors
The board meets the following requirements.
1. Representing the Association or authorizing one or more of its members to do so,
2. Making calculations related to income and expenditure accounts, examining the preliminary budget of the Association for the next term prepared by the president and the treasurer, and submitting it to the approval of the General Assembly.
3. Preparing regulations about association’s works and submitting them to the approval of the General Assembly
4. With the General Assembly’s authorization, buying and selling movable and immovable property belonging to the association, having a building or a facility constructed, making a lease contract, establishing pledge mortgages or the same rights on behalf of the association,
5. Implementing the decisions taken in the general assembly,
6. Organizing the annual balance sheet and the report explaining the activities of the board of directors at the end of each activity year, presenting to the general assembly when convened
7. Transferring between funds and materials in the budget,
8. Deciding whether a member is accepted to the Association or his membership is terminated.
9. Taking and implementing all kinds of decisions in order to realize the purpose of the association,
10. Meeting and conducting administrative, scientific and financial affairs at least once a month,
11. Accepting donations to be made to the Association,
12. Making other duties assigned to him by the legislation and to use the authorities,
Officials, Duties and Authorities of the Audit Board
Article 11 - The supervisory board,
The supervisory board consists of 3 principal and 3 substitute members elected by the general assembly. The election is open counted with secret ballot and multiple votes. The most voted auditor is the chairman.
If there is a vacancy due to resignation or other reasons in the original member of the supervisory board, it is mandatory for the substitute members to call the relative of the substitute members according to the number of votes received in the general assembly.
Duties and Authorities of the Audit Board
Supervisory board; The organization shall inspect whether the books, accounts and records are kept in accordance with the legislation and the association statute and whether they are operating in accordance with the stated purpose and purpose of the study to be carried out for the realization of the purpose and the results of the audits at least not exceeding six months according to the principles and procedures determined in the association's charter. It presents the results to the executive board in a report and to the general assembly when convened. It also uses the duties and powers given to it by the legislation. When necessary, the general assembly convenes the meeting.
Income Sources of the Association
Article 12- The sources of income of the association are listed below.
1. Membership Participation: The Board determines the amount to be received from the members.
2. Donations and grants that real and legal persons have made to the association at their own discretion.
3. Income from activities such as congresses, conferences and meetings to be organized by the Association,
4. Income derived from the assets of the association,
5. Donations and aids to be collected in accordance with the provisions of the legislation on aid collection.
6. The association is the profits derived from the business activities that it has entered into in order to make the income it needs to realize its purpose.
7. Other income
The financial contribution of the association is deposited in the bank determined by the board of directors and can be withdrawn by signature of the president and treasurer.
Derivatives Bookkeeping Principles and Procedures, Keeping Books
Article 13- Basis of bookkeeping;
The Association is to keep account books according to the principles. However, if the annual gross income exceeds TRY 500 Thousand for 2005, the book is kept on the balance sheet basis starting from the following accounting period.
If the balance sheet principle is applied, if it is deducted below the above mentioned limit in two accounting periods, it can be converted to the business account basis as of the following year.
A book may be kept on the balance sheet basis with the decision of the board of directors irrespective of the above scale.
In the event of the opening of the business of the association, a book is kept for this business enterprise as well as the provisions of the Tax Procedure Law.
Registration Procedure
The books and records of the association shall be kept in accordance with the procedures and procedures specified in the Regulations of Associations.
Keeping Books
The following books are kept in the association.
a. The books to be kept on the basis of the business account and the principles to be followed are as follows:
1. Decision Book: The decision of the board of directors is written in this book in the order of date and number and the members participating in the six meetings are signed.
2. Member Registration Book: The identity information of the members who are members of the Association, the date of entering and leaving the association are processed in this book. Entrance and annual membership fees paid by members can be processed in this book.
3. Document Register: Incoming and outgoing documents are recorded in this book by date and sequence number. The original copies of incoming documents and outgoing documents are filed. Incoming or outgoing electronic mail is stored by retrieving the output.
4. Fixture Book: The date of acquisition of the fixtures belonging to the Association and the reduction of the place of use and the places that they are used or given and the usage periods are recorded in this book.
5. Business Account Book: Income received and expenses incurred on behalf of the Association are processed in this book openly and regularly.
6. Receipt Document Register: The serial number and serial number of the receipt documents, the names, surnames and signatures of receivables and returns of these documents and the dates they return are processed in this book.
b. The books to be kept on the basis of the balance sheet and the principles to be followed are as follows:
1. Books (1), (2), (3) and (6) of the subparagraph (a) shall also be kept in the balance sheet.
2. Journal, Ledger and Inventory Book: These books are made in accordance with the principles of the Tax Procedure Law and the General Communiqués of Accounting System Implementation published in the light of the enacted tax law and the authorization given to the Ministry of Finance by this Law.
Attendance of notebooks
Before starting to use the obligatory books in the association, the provincial associations are certified or notarized. The use of these books is continued until the pages are finished and the books are not checked. However, the books kept on the basis of the balance sheet and the books with the form or continuous form leaf are obligatory to be ratified every year in the last month before the year to be used.
 
Income Statement and Balance Sheet Arrangement
In case of keeping records according to the basis of the business account, "Business Accounts Table" will be prepared at the end of the year (31 December) (as specified in the Regulations of Associations, Annex-16). If a book is kept on a balance sheet basis, the balance sheet and income statement shall be prepared at the end of the year (31 December) on the basis of the General Communiqués on Accounting System Implementation published by the Ministry of Finance.
Income and Expense Transactions of the Association
Article 14 - Documents of income and expenditure;
The income of the association shall be collected by the "Certificate of Absence" (which is an example of the Association Regulation Annex-17). Documents such as receipts or statement of accounts issued by the bank in the event that the revenues of the association are collected via banks shall be replaced with certificates of receipt.
Association expenditures are made with expenditure documents such as invoice, retail sales book, self-employment receipt. However, for the payments within the scope of the Article 94 of the Income Tax Law, the Expense Receipt is prepared for expenditures complying with the provisions of the Tax Procedures Code and for the payments not included in this scope (the example of which is included in Appendix-13 of the Regulation on Associations).
Deliveries of free goods and services to be made to individuals, institutions or organizations by the Association shall be made with the "In-kind Aid Certificate" (which is included in Appendix-14 of the Association Regulations). The deliveries of free goods and services to be made by persons, institutions or organizations shall be accepted with the "Same Donation Received Document" (which is included in the Appendix-15 of the Regulations of Associations).
Receipt Documents
The "Receipt Documents" (in the form and size shown in Annex 17 of the Associations Regulation) to be used in the collection of the association revenues are printed on the printing board by the resolution of the board of directors.
In accordance with the relevant provisions of the Regulations on Associations regarding the printing and receipt of the receipts, the receipt from the printing house, the registration of the books, the handover between the old and new treasurers and the receipt of the receipts and the receipt of the collected receipts by the person or persons collecting income on behalf of the association.
License of authorization
The person or persons collecting income on behalf of the Association shall be determined by the decision of the board of directors by specifying the period of authorization. "Authorization Certificate" (including the example of the Associations Regulation ANNEX-19) containing the open identity, signature and photographs of the persons to collect income shall be issued by the association in triplicate and approved by the chairman of the association's board of directors. A copy of the Certificate is given to associations units. Amendments to the authorization certificate shall be communicated to the association's unit within fifteen days by the chairman of the board of directors.
Individuals who collect income on behalf of the Association may begin to collect income only after a period of authorization documents issued to their names is given to the associations unit.
The use, renewal, prosecution and other matters of the authorization document shall be governed by the relevant provisions of the Regulation on Associations.
Storage Period of Income and Expenses Documents;
Receipt documents, expenditure documents and other documents used by the association, except for the notebooks Are kept for a period of 5 years in accordance with the number and date order in the books they are registered with,
Submission of Declaration
Article 15- "Association Charter" related to the activities of the Association, the activities of the previous year and the results of the revenue and expenditure transactions as of the end of the year (presented in Annex-21 of the Association Regulations) shall be completed by the association's board of directors and submitted by the president of the association within the first four months of each calendar year Is given to the local administrative authority.
Notice Obligation
Article 16 - Notifications to be made to the civil authority;
Notice of the General Assembly
Within the thirty days following the ordinary or extraordinary general assembly meetings, the Chairman of the Board of Directors shall be notified of the "Administrative Board" by the Chairman of the Board of Directors of the "General Assembly Notice of Conclusion" (including the principal and substitute members elected to the management and supervisory boards and other bodies)
To the General Assembly's conclusion report;
1. An example of the minutes of the General Assembly meeting signed by the chairman, vice-chairmen and secretary,
2. If the charter amendment is made, a new and old form of chartered material is added to the final charter of the association charter, signed on each page of the charter.
Notice of immovable
The immovable to which the association is to be registered shall be notified to the administrative authority of the municipality by filling in the "Immovable Property Bias" within thirty days after the registration to the title (Annex-26 of the Association Regulations).
Notice of Getting Help Abroad
In the event that assistance is to be obtained from abroad, the Association shall fill in two copies of the "Notice of Receipt of Assistance Abroad" (as specified in Annex-4 of the Association Regulations) before receiving the aid and notify the civil administration authority.
In the notification form, an example of a decision of the board of directors taken in order to obtain assistance from abroad, a protocol, contract and similar documents prepared in this regard, and an example of a receipt, statement and similar document related to the account to which the aid is transferred is added.
It is compulsory to receive the cash benefits through the banks and to fulfill the notification condition before use.
Notice of Joint Projects with Public Institutions and Organizations
The protocol and the sample of the project made in relation to the joint projects carried out with the public institutions and organizations on the matters related to the duties of the association are added to the governorship of the place where the association center is located within one month following the protocol date by adding "Project Notification" (shown in ANNEX-23 of the Associations Regulation).
Notice of changes
"Change of Place Change Notice" (as specified in ANNEX-24 of the Association Regulations), which changes in the settlement place; The amendments to the association bodies other than the general assembly meeting shall be notified to the administrative authority of the municipality within thirty days following the amendment by filling in the "Amendment Notification of Association Organs" (specified in Annex 25 of the Association Regulations).
In the amendment made to the Association's charter, within thirty days following the General Assembly meeting where the charter amendment is made, the civilian authority shall be notified of the change in the charter,
 
Association Internal Audit
Article 17- The internal audit of the Association shall audit all related accounts and records of the Association by not later than 6 (six) months at the latest every year by the audit committee. It detects incomplete or negativities and warns the board of directors in case of a report.
Borrowing Procedures of the Association
Article 18- In case the Association is needed to carry out its activities and to carry out its activities, it may borrow with the decision of the board of directors. This borrowing may be made in cash or in the procurement of goods and services with credits. However, this borrowing cannot be made in a quantity that cannot be covered by the source of income of the organization and the association cannot be qualified to fall into the difficulty of payment.
How to Change the Charter
Article 19- Regulation change may be made by decision of the general assembly.
Again! 2/3 majority of the members who are entitled to participate in the general assembly are required to be able to make amendments to the statutes. In case of postponement of the meeting due to the failure to meet the majority, no majority will be required at the second meeting. However, the number of members attending this meeting may not be less than twice the number of members of the board of directors and auditors.
The majority of the decisions required for amending the statute are two-thirds of the votes of the members attending the meeting. In the general assembly, the amendment of the charter is made openly.
Financing of the Association and Liquidation of the Asset
Article 20- The general assembly of the association may decide to terminate the association at any time.
A majority of 2/3 of the members who are entitled to attend the general assembly are called for the termination of the termination in the General Assembly. In case of postponement of the meeting due to the failure to meet the majority, no majority will be required at the second meeting. However, the number of members attending this meeting may not be less than twice the number of members of the board of directors and auditors.
The majority of decisions required for the cancellation of the decision of annulment are 2/3 of the votes of the members present at the meeting. Decision of termination voting is made openly in the General Assembly.
Liquidation Procedures
Upon termination of the general assembly, the liquidation of the money, assets and rights of the association shall be made by the liquidation committee composed of the members of the last board of directors. These proceedings shall commence on the date of the receipt of the decision of the General Assembly relating to the termination or the termination of the termination thereof. In the process of liquidation, "Obesity Surgery (Association of Bariatric Surgery)" is used in case of liquidation in the name of the association in all operations.
The liquidation committee is authorized and authorized to complete the liquidation of the money, property and rights of the association from the beginning to the end in accordance with the legislation. This committee first examines the accounts of the professions. At the time of the investigation, the books, receipts, expenditure documents, title deeds and bank records and other documents belonging to the association are identified and their assets and liabilities are linked to a memorandum. During the liquidation proceedings, the members of the association are called and if the property is converted to money, the lender is paid. In the event that the association is credited, the receivables are collected. All money, property and rights remaining after the collection of claims and the payment of debts are transferred to the place determined in the general assembly. In the general assembly, if the place to transfer is not determined, it is transferred to the nearest club for the purpose of the foundation and to the association with the most members on the date of termination)
All liquidation proceedings shall be indicated in the liquidation proceedings and the liquidation proceedings shall be completed within three months, excluding the additional periods granted based on a justifiable reason for the property administration authorities.
It is obligatory that the liquidation committee shall notify the head of the local administration where the headquarters of the association is located in seven days after the completion of the liquidation and transfer of the money, property and rights of the association and the addition of the liquidation memorandum to this article.
It is the duty of the members of the last board of directors to keep the books and documents of the association as a liquidation committee. This duty can be conferred to a board of member too. These books and records must be kept for five years.
Lack of Provision
Article 21- In matters which are not mentioned in this regulation, the provisions of the Associations Law, the Turkish Civil Code and the Associations Regulations issued in these Laws and other relevant legislation shall apply to associations.
Article 22 - This statute consists of 21 (Twenty) Articles.
 
 
ABDULKADIR BEDIRLI
AHMET TURKCAPAR
AHMET NURAY TURHAN
AHMET OZDEMIR
AHMET TEKIN
ALI DURMUS
ALI LOKMANOGLU
ALI TOLGA MUFTUOGLU
ALPER ÇELİK
ASIM CINGI
AZIZ BORA KARIP
BABEK TABANDEH
BAKI AYDOGAN
BARIS DEMIRIZ
BELGIN SUSLEYICIDUMAN
CENAN OKTAY
CUNEYT KIRKIL
DEMET OZELGUN
DILARA ISMAILOGLU
ELSHAD RIZAYEV
ERHAN AYGEN
ERHUN EYUBOGLU
EROL VURAL
ERSOY TASPINAR
ERSUN TOPAL
FAHRETTIN ACAR
FAKI AKIN
FATIH KAR
FATIH KUL
GOKHAN SELCUK OZBALCI
GUNIZ MAYENCI-KOKSAL
GURDAL OREN
HALIL COSKUN
HALIT EREN TASKIN
HASAN ALTUN
HASAN OFLUOGLU
HUSEYIN YILMAZ
IBRAHIM SAKCAK
ISMAIL CALIKOGLU
İMAD TAHER SALIH AL
KAGAN ZENGIN
KEMAL GORKEM OZGEN
KENAN BINNETOGLU
KERIM GUZEL
M.TAHIR ORUC
MAHMUT DOĞAN
MEHMET ALI YERDEL
MEHMET BUGRA BOZAN
MEHMET FATIH AVSAR
MEHMET FATIH YUZBASIOGLU
MEVLUT PEHLIVAN
MUHAMMED RASIT AYKOTA
MURAT USTUN
MUSTAFA SAHIN
MUSTAFA TASKIN
MUZAFFER AL
NEJDET DERICI
NIHAL ZEKIYE ERDEM
NURAY KORAY
NURULLAH BUBULLER
OGUZ CETINKALE
OKTAY BANLI
OMER GUNAL
OZAN SEN
OZDEN AVCI
PHILIPPE TOPART
RAMAZAN ERYILMAZ
RECEP AKTIMUR
SAHIN OZTURK
SAHIN OZTURK
SALIM GUMUS
SAMET YARDIMCI
SULEYMAN BOZKURT
SULEYMAN CETINKUNAR
TANER YIGIT
TUGRUL TANSUG
TUNA BILECIK
TURGUT IPEK
ULGEN ZENGIN
VOLKAN YUMUK
A. Murat KOCA
Abdurrahman AKAY
Abdülkadir Bedirli
Adem KARATAŞ
Adnan BULUT
Ahmed PAMUKÇU
Ahmet KOCAEL
Ahmet TEKİN
Ahmet Bekin
Ahmet BELLİ
Ahmet Nuray TURHAN
Ahmet Orhan GÜRER
Ahmet Özdemir
Ahmet TÜRKÇAPAR
Ahmet Ziya Balta
Ali Bora Üstünsoy
Ali Cihat YILDIRIM
Ali Solmaz
Ali UZUNKÖY
Alp DEMİRAĞ
Alpaslan SAÇIKARA
Alper Aytekin
Alper ÇELİK
Asım CİNGİ
Atilla Akova
Aylin Erdim
Babek TABANDEH
Baha Tolga DEMİRBAŞ
Baki AYDOĞAN
Baki EKÇİ
Barış Bayraktar
Barış DEMİRİZ
Barış Güçlü
Bayram KAYABAŞI
Belgin SÜSLEYİCİ DUMAN
Burak Uğraş
Cavit AVCI
Cem Dönmez
Cenan OKTAY
Cengiz AYDIN
Cengizhan ÖZDEMİR
Cüneyt KIRKIL
Deniz ATASOY
Deniz GÜLHAN
Edip Erdal YILMAZ
Ekmel TEZEL
Emel Sütsünbüloğlu
Emin ERSOY
Emre Günay
Ender BADEMKIRAN
Engin Okan Yıldırım
Erdal Cücük
Erdal İZCİ
Erdoğan SÖZÜER
Erhan AYGEN
Erkan Aksoy
Erol VURAL
Ersin Aksu
Ersin Öztürk
Ersun TOPAL
Esat Uğur GÖRPE
Esef İmrek
Ethem ÜNAL
Evrim BEKEN
Fahrettin ACAR
Faki Akın
Fatih AYDOĞAN
Fatih Can Karaca
Fatih ÇİFTÇİ
Fatih EROL
Fatih KAR
Fatih Karayol
Fatih KUL
Fatih Mehmet AVŞAR
Fehmi TABAK
Feray AKBAŞ
Ferhat Çay
Feridun Aysu
Feyzullah ERSÖZ
Fikret Beyaz
Gökhan Selçuk ÖZBALCI
Gültekin Ozan KÜÇÜK
Gündüz AKGÖL
Güner OGUNÇ
Güniz Köksal
Gürdal ÖREN
Hacı Murat ÇAYCI
Hafize UZUN
Hakkı Nurettin Karaman
Halil COŞKUN
Halil ALIŞ
Halil DİNÇER
Halil Kaya YORGANCI
Halil ÖZGÜÇ
Halim ÖZÇEVİK
Halit Eren TAŞKIN
Haluk Recai ÜNALP
Hasan ALTUN
Hasan Şahin
Hayal Ulfa
Hüseyin UZUN
Hüseyin YILMAZ
Hüseyin Cahit Yalçın
Imad SALİH
İbrahim Ayvaz
İbrahim ÇOLHAN
İbrahim SAKÇAK
İbrahim Gürhan Güngör
İlgar ŞAMİLOV
İsmail DEMİR
İsmet ÖZAYDIN
Kadir Yıldırım
Kağan KARABULUT
Kağan ZENGİN
Kaplan Baha Temizgönül
Kemal PEKER
Kenan ERZURUMLU
Kerim GÜZEL
Koray Karabulut
Latif Yılmaz
Levent AVTAN
M. Fikri KÜNDEŞ
M.Timuçin AYDIN
Mani HABİBİ
Mazhar Alp BOZBORA
Mehmet AKGÜL
Mehmet Akgün TEPELİ
Mehmet Ali Yerdel
Mehmet Alper ÖZTÜRK
Mehmet Buğra Bozan
Mehmet Bülent TIRNAKSIZ
Mehmet DENİZ
Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu
Mehmet FERAHMAN
Mehmet GÖRGÜN
Mehmet GÜLER
Mehmet KAPLAN
Mehmet Mahir ÖZMEN
Mehmet Mihmanli
Mehmet Özdoğan
Mehmet Rasih YILMAZ
Mehmet Yalım Uçtum
Mehrdad BOHLOOLI
Melih PAKSOY
Meriç Emre BOSTANCI
Metin ERTEM
Metin KARADENİZ
Mevlüt PEHLİVAN
Mirsaleh ABDULLAYEV
Mithat Kerim ARSLAN
Muammer Karakaş
Muhittin TEMİZ
Murat Aynacı
Murat ÜSTÜN
Mustafa ŞENER
Mustafa ATABEY
Mustafa Erhun EYÜBOĞLU
Mustafa Kuşak
Mustafa ŞAHİN
Mustafa TAŞKIN
Mustafa TİRELİ
Muzaffer AKINCI
Necat Kaplan
Necdet DERİCİ
Nihat YAVUZ
Nurettin Umut BARBAROS
Nurhan Haluk Belen
Nurullah BÜLBÜLLER
Oğuz ÇETİNKALE
Oğuz Uğur AYDIN
Oktay Aydın
Oktay BANLI
Oktay TOSUN
Onur KUTLU
Onur PEŞLUK
Osman SÖYLEMEZ
Osman ŞİMŞEK
Osman Yıldırım
Ömer Alabaz
Özden AVCI
Özhan Çetindağ
Philippe Topart
Pınar Çiğdem KOCAEL
Ragıp Gökhan DEDEOĞLU
Ragıp Taş
Ramazan ERYILMAZ
Recep AKTİMUR
Recep AKTİMUR
Recep ÖZGÜLTEKİN
Recep AYDIN
Rıza KUTANİŞ
Rıza ÖZDEMİR
Samet YARDIMCI
Sami Açar
Sedat Ocak
Selçuk ÖZARMAĞAN
Selen SOYLU
Sema TEKİN
Seniyye Ülgen ZENGİN
Serdar Gürsul
Serhan Çelikhisar
Serkan TEKSÖZ
Serkan ZENGER
Sertaç Ata GÜLER
Seyfi EMİR
Sinan ÇARKMAN
Sinan ERSİN
Suat Benek
Süleyman ATALAY
Süleyman BOZKURT
Süleyman Bülent TUĞRUL
Süleyman Çağlar Ertekin
Süleyman ÇETİNKÜNAR
Süleyman DEMİRYAS
Süleyman Kargın
Süphan ERTÜRK
Şahin KAHRAMANCA
Şahin ÖZTÜRK
Şeniz Ünal
Şenol İbrahim CARILLI
Şükrü ÖZDEMİR
Taner YİĞİT
Tevfik ŞAHİN
Toygar Toydemir
Tuğrul DEMİREL
Tuğrul TANSUĞ
Tuna Bilecik
Turgut ANUK
Turgut İPEK
Tutu Zeynalova
Uğur Doğan
Uğur Yaşar
Ülkü TAŞKIN
Ümit KOÇ
Varlık EROL
Vedat SAĞIR
Veysel UMMAN
Volkan Demirhan YUMUK
Yahya ÖZEL
Yasin PEKER
Yeliz Emine ERSOY
Yeşim ERBİL
Yıldırım Tüylü
Yunus YAVUZ
Yusuf AKDENİZ
Yusuf YAĞMUR
Zafer Teke
Zeynep ÖZKAN
Ziya SALİHOĞLU